In Balans Leren is een onderwijscentrum. Op dit moment kun je het volledige aanbod zien op www.inbalansleren.weebly.com